In the Shadow of the Spines

Reisen til Nordmark

Vinteren gav seg om sider og så snart isen brøt satte to langskip ut fra Heimdal. Det er Jarlens menn som satte kursen mot Nordmark, hvor menneskene fører en åpen kriger mot ville tusser og dverger.

Et av skipene er kom fra båtbyggeriet i Nerdal, og hadde krigere herfra. De skal vise at jarlen står side om side med Nordmark i kampen mot tussene, og er en forsikring om at Nordmark vil støtte jarlen hvis tussene går til krig her.

Følget ankom Marner og snart ble byen satt på hodet i en orgie av alkoholmisbruk, kvinner, slag og spark.
- Os traff en ufordragelig mann med lang nese og blærete latter, og bestemte seg for å jekke ham ned noen hakk. Det endte med en knukket nese og tidenes fylleangst for vår helt.
- Bedre gikk det for Balder, som sendte en tilfeldig forbipasserende i gjørma på vei hjem fra et lugubert bordell i Marners havneområde.

Tre dager skal de være i Marner, før de skal møte opp i et fort utenfor en by i sør.

Comments

Grandmasterb

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.