In the Shadow of the Spines

Tilbake til Ødegård

Spillerne returnerte til byen og fikk sendt ungdommene tilbake til familiene sine.

Ægir kaller dem inn til et møte hvor han takker dem for jobben de har gjort. Han forklarer at Hirden skal reise tilbake til Ødegård og rydde stedet for tusser.

Senere på kvelden tar Volven kontakt med Idun og forklarer at noen i hirden vil drepe huldra for å framprovosere en krig. Hun ber spillerne reise til Ødegård sammen med dattera og hjelpe huldera å flykte inn i tusseriket før Hirden kommer.

Idun måtte reise rundt i landsbyen og samle en gruppe som ville hjelpe. Han møtte motstand hos flere personer, da de ikke ønsket å bli med på dette – som var stikk i strid med Jarlens ønsker. Blant annet trengte det mye overtaling for å få med Håp, mens Skalden ikke ble med i det hele tatt.

I nattens mulm og mørke reiste gruppen tilbake til Ødegård igjen, men huset var nå brent til grunnen. De rotet i asken og fant et gammelt sverd. De fant også gjenferdet etter Embla i brønnhuset. De ble nødt til å overnatte i stabburet pga kulden, og morgenen etter så de spor i snøen som gikk fra huset og inn mot skogen.

De fulgte sporene nordover og inn i en hule – her fant de spøkelse etter Ask. Derretter dro fortsatte de mot nord.

Etter å ha gått et stykke ble de enige om å snu – Huldera var på vei i sikkerhet mot tusseriket, så de ønsket ikke å risikere å bli sett sammen med henne.

Comments

Grandmasterb

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.