In the Shadow of the Spines

Vårblotet

En måned etter angrepet på byen ble spillerne inviterte til vårblot på Jarlens gård. Spillerne som var med å kjempet mot barbarene, og familienes overhoder ble invitert til Jarlen.

Fyrrik døde etter lang tids sykdom etter skadene han fikk fra angrepet.

Dag 1
Spillerne slo seg ned sammen i teltleiren, og første kveld havnet de i ølteltet. Her hørte de en ny versjon av sagaen om trollet, og Sturla Sturlasson ble kjent med en vassekte bard fra Nordmark

Dag32
Vårblot om dagen hvor de ofret eiendeler til gudene.
På kvelden var det fest hos Jarlen hvor følgende skjedde:
- Spillerne ble belønnet med hver sin jernring for å vise sine bragder i kamp, og troskap til jarlen
- Overhodet på Borg gård ble Huskarl i dalen – med ansvar for rapportering til jarlen – dette etter at Frigård ble lagt i ruiner under angrepet.
- Fyrriks familie fikk kontrakt på et stort langskip som skal bygges for Jarlen
- Alle i dalen fikk beskjed om at et skip vil reise østover til en ny øy som er funnet der. Avreise når isen bryter.
- Jarlen vil sende krigere til Nordmark for å styrke alliansen. Avreise når isen bryter
- Sturla framførte historien fra hulderhula under festen.

Dag 3
- Spillerne meldte seg på ulike konkurranser, og fullførte med bravour!
- Jeg husker ikke detaljene helt her, men vi har finalister i alle kategorier:

- Bueskyting (Lang)
- Skaldekamp (Sturla)
- Steinkasting
- Tvekamp (Os)

Under tvekampen ble uheldigvis “Tord Gardssond” drept av Os fra Asheim. Dette ikke godt mottatt av tilskuerne – de syns det så ut som om dette slaget ble felt med vilje.

Os ble hardt skadd i kampen og måtte til Volven for å helberedes. Det måtte også Ingrid, som brakk armen i duellen sin.

Hos Volven ble de helberedet – Os ble hodestups forelsket i Silvara. Volven fortalte om magi, og spådde framtiden deres.

Dag 4:
- Markedsdag. Markedet åpner og allslags varer tilbys.

Dag 5:
- Allting. Borg gård inviteres til tinget. Det blir besluttet tre ting:

1) Uår I dalene. Det er spådd at det vil fortsette og at dette innebærer vanskelige tider for dalen og området. Vær hjelpsomme. Stadig synkende matreserver. Mindre inntekter.

2) Planen om å sende ut kolonister til øyer mot øst som nylig er blitt oppdaget av Gunnleiv Grå. Han forteller at han har selv besøkt en av øyene og har ett kart og vil lede en ekspedisjon østover… Gunnleiv forteller om øya: langt mot øst. ubebodd. Grønn og frodig med mye fisk og vilt. Varmere. rik jord.

3) Det skal sendes to langskip med krigere til Nordmark for å støtte dem i krigen mot troll og dverger i fjellene.

Comments

Grandmasterb

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.