2. Ulf Einarsson

Jarlens mellomste sønn

Description:

Ulf er mellomste sønn av Jarl Einar Skjalgsson.

Ulf er den mest ambisiøse av jarlens sønner. Han ser på seg selv som det eneste reelle alternativet som jarlens etterfølger, hvor Magnus og Ægir mangler ambisjonene som skal til for å bygge opp riket. Ulf er ikke fornøyd med tingenes tilstand. Jarlen er svak som ikke tar større landområder i Langedal. Han ser også at en allianse mellom isbarbarene og jarlen kan skape store verdier og større makt for dalen (og ham selv).

Bio:

2. Ulf Einarsson

In the Shadow of the Spines Grandmasterb