3. Yora

Volve

Description:

Yora er leder av en omreisende sigøynerfamilie, og opererer som Volve i dalen

Bio:

Yora er har 3 sønner og en datter

Ismir
Najo
Andar
Silvara

3. Yora

In the Shadow of the Spines Grandmasterb