Jarlen og hans familie

Jarlen

Jarl Einar Skjalgsson kjennetegnes av å være tålmodig, vis og snill. Noen anklager han for å ikke ha handlekraft og være nølende og å unngå konflikter. Men jarlen har også gode rådigere rundt seg slik som Gunnleiv Grå.

Innbyggerne i riket hans reiser sjelden i viking, foretrekker heller jordbruk og handel og forsøker å respektere både gudene og de underjordiske. Til tross for at jarlen er fredelig leder, så er han veldig beskyttende ovenfor sin stilling og sin familie, og vil være hard mot folk som utfordrer ham. Dette gjelder internt og trusler eksternt.

En av de viktigste allierte for jarlen er den aldrende og dyktige krigeren Gunnleiv Grå. Denne krigeren har erfaringer fra Nordmark, og har sett mye krig og elendighet ute i verden, og mener at Jarl Einar er den beste herskeren de kan ha. Når jarlen anklages, i det skjulte, for å være nølende og unnvikende, så gir Gunnleiv jarlen mye status ettersom ingen betviler Gunnleivs kampmot og erfaring.

Jarlens tre sønner
Ægir
Ægir er eldstemann i kullet og er en stor respektert kriger. Han er glad I å seile, drikke og ha gode venner men ikke alltid så smart og vis. Han er regjerende mester i steinbæring i jarlens rike.

Ulf
Mellomste sønn: Er klok og vis, men ikke like god strid som Ægir. Han involverer seg politisk i jarlens anliggender og har en sterk stemme i dalen. Ulf har vokst opp i Langedal, og er tydelig på at han ønsker at jarlen skal føre en hardere linje mot tussene.

Magnus
Magnus er yngste sønn, og i likhet med faren er han en rolig og omtenksom person. De nåværende rådgiverne til jarlen ønsker at Magnus skal overta når jarlen en gang må gi plassen videre, på tross av hans eldre brødre både er sterkere og mer profilerte enn Magnus.

Jarlen og hans familie

In the Shadow of the Spines Grandmasterb