Jarlens rike

Dalene som til samme danner jarlens rike har dermed vært bosatt I uminnelige tider og vært stort sett isolert fra omgivelsene. Kulturen som har utviklet seg sakte men sikkert til et vikingsamfunn. Samfunnet er ikke påvirket av utviklingen på kontinentet ellers, men de er langt framme på skipsfart og fiske.

Innbyggertallet har ligget stabilt lavt I lang tid, men etterhvert har det ekspandert til å inkludere flere andre daler I området og består nå av seks daler. To av disse er relativt godt befolket, tre daler er utkantdaler og den siste er for tiden ubebodd.

Pop: ca 2500
Størrelse ca 2000 km2

De ulike dalene:

Borgvik
Jarlens høvdingsete heter Borgvik og ligger på samme øyen som Heimdal. I området rundt Borgvik ligger det gårder (20×20) (600) samt adm.senteret til Jarlen!

Heimdal (600 pop)
Heimdal tretti gårder med 20 bønder/treller.

Grimadal (750 pop)
Grimadal består av førti gårder med rundt 20 beboere. Dette er en fiskerlandsby hvor det har vært få hendelser av interesse de siste tiårene.

Nerdal (225 pop)
Nerdal har 11 gårder med 15 personer I hver ca. Ble befolket for rundt 250 år siden.Dette er dalen hvor spillerne kommer fra. Dalen har fostrert helter i flere generasjoner. Helt siden Trollet angrep dalen for mange år siden, har byen fostrert modige krigere til jarlens hird.

Langedal (175 pop)
I Langedal er trusselen fra Tusseriket langt større enn i de andre dalene. Jegere tør ikke gå i skogen etter mørkets frambrudd, og buskapen voktes av gjetere til enhver tid.

Mangerdal (150)
Mangerdal er en lat fiskerlandsby hvor det skjer lite og ingenting.

Eyesdal
Eyesdal var befolket I en periode men regnes nå som ubebodd. I realiteten er det fortsatt fem familier (50) som bor her, men de greier seg selv og holder seg for seg selv. Det har imidlertid vært hendelser rundt gården Ødegård i senere tid.

Områdets historie
Øya som huser Jarlens sete er hovedområdet. Etterhvert ble det utvidet med bosetninger hovedsaklig I den frodige Grimadalen I sør. Utviklingen fortsatte med bosetninger i Nerdal, men det ble her registrert aktiviteter hos de underjordiske og bosetterne turte ikke ekspandere videre dypt inn I dalen. Mangerdal ble bosatt hundre år etterpå (god tilgang på vannkraft gjør at Mangerdal har den største smien i området. Området rundt Langedal på den andre siden skulle vise seg å bli vanskelig og menneskene beveget seg her inn på territoriet til et Tusserike I fjellene der. For hundre år siden ble det holdt et slag her mellom menneskene I Langedal og Tussene og utfallet ble at gårdene på nordsiden av elven ble brent eller fraflyttet og menneskene bor nå kun på sørsiden. Det virker som om tussene aksepterer elven som en grense mellom rikene deres.

Tussene
I de mørke skogene utenfor de ulike dalene bor det tusser og troll. De holder seg stort sett for seg selv, men det har vært flere trefninger mellom tusser og jegere fra Langedal de siste årene.

Jarlens rike

In the Shadow of the Spines Grandmasterb