1. Asheim Gård

PC Characters

Description:

Os, Barbar 2
Nordmark

Lang (Far), Fighter 1
Nerdal

Konradi, Ranger 1
Dalen

Lerke, Druide 1
Øya

Finnboga, NPC 0
Kari, NPC 0
Reidar, NPC 0
Per, NPC 0

Bio:

Etterkommere etter Odd Kåreson og Lang Oddson

Driver med jakt, husdyr og ølbrygging

1. Asheim Gård

In the Shadow of the Spines Grandmasterb