1. Gislavatn

PC Characters

Description:

Flyktinger fra nord. Hvalrossfangst. Klanen ble fordrevet av isbarbarene

Har fått arbeid på Austgård, hvor de hjelper til med båtbyggingen.

Leif
Mjelnir
Svanhild
Njål

Bio:

Emigrerte fra nord da isbarbarene raidet hjemstedet deres. Flyttet til Nerdal hvor de slo seg sammen med båtbyggerne i Austvik.

Folkene fra Gislavatn er hardføre folk, og har god kjennskap til ressursene og folkene som finnes i nord.

1. Gislavatn

In the Shadow of the Spines Grandmasterb