1. Gloppen Gård

PC Characters

Description:

Sturla

Ingrid

Håkon

Siv

Olav

Bio:

Etterkommere etter Sturla “Trollbane”

Bestefar
Sturla “Trollbane” Sturlason

Far

1. Gloppen Gård

In the Shadow of the Spines Grandmasterb