1. Malmheim Gård

PC Characters

Description:

Fjerde Generasjon
Gunnar Arnulfson – Eldste sønn og familieoverhode. Dro i krigen for å vinne heder og ære for jarlen og Malmheim.
Hanne Arnulfsdottir – Underlig og rar jente som tilbringer mye tid for seg selv. Ryktet tilsier at hun er litt gal.
Hroar Arnulfson – Midlertidig familieoverhode mens Gunnar er i krigen. Glad i å drikke mjød og sloss.
Ingerid Arnulfsdottir

Frøya Halgeirsdottir
Stine Halgeirsdottir
Arnulf Halgeirson – Førstefødte sønn og familieovrhode i Borgvik.
Harald Halgeirson – Yngste sønn. Sendt til Malmheim for å drive smien mens Hroar er på oppdrag fra jarlen.

Tredje Generasjon
Arnulf Haraldson – Førstefødte og familieoverhode. Bygget opp Malmheim gard til en effektiv og moderne gard.
Einar Haraldson
Elise Haraldsdottir
Vibeke Haraldsdottir

Halgeir Oddvarson – Førstefødte og familieoverhode i Borgvik.
Vigdis Oddvarsdottir

Andre Generasjon
Harald Arnulfson – Førstefødte og familieoverhode. Døde i Holmgang.
Oddvar Arnulfson – Flyttet til Borgvik.
Frøya Arnulfsdottir . Gift med Odd Kaareson fra Asheim gard.

Første Generasjon
Arnulf Halgeirsonn, gift med Dagmar Knutsdottir av Knausgaard. Drept av trollet ved Trollbru.

Bio:

Etterkommere etter Bestefar

Far

1. Malmheim Gård

In the Shadow of the Spines eirik_clausen