Malmheim Gård

Gardens Historie

Malmheim gard har i mange generasjoner vært Nerdal sin dedikerte smed. Alle førstefødte sønner har lært smedyrket av sin far og både verktøy og lærdom har gått i arv gjennom årene. Der dalen flater ut blir elven fra fjellet en myr. Rett sør for denne myren ligger Malmheim gard. Myren er en veldig god kilde til myrmalm og det er denne malmen som brukes til mesteparten av arbeidet som gjøres i smien.

Malmheims historie begynner med Arnulf Halgeirson. I hendelsene før Blodhevnen i Nerdal var Arnulf blant dem som forsvarte dalen ved Trollbru. Han var den første som falt til trollets enorme styrke. Etter hans fall ble Harald Arnulfson familiens og gardens overhode.

Harald var stolt av sin fars mot i forsvar av dalen. Når Blodfeiden falt over Nerdal var Harald usikker på sin plass. Hans mor var av Knausgaard ætt, men etterkommerene fra Knausgaard hadde satt hans fars ære under tvil. Harald og Malmheim endte opp med å stille seg ved Gloppen gard, for å forsvare sin fars ære.

Under kampene ble Harald hardt skadet, men hans mot og offer reddet mange andre. Når jarlens menn kom til dalen for å sette en stopper for blodsutgytningen var Haralds sinne på topp. Til tross for sine skader gikk han i kamp en siste gang: Holmgang mot Knausgaard. Harald kom ikke tilbake fra Holmgangen.

Arnulf Haraldson ble familieoverhode i veldig ung alder. I løpet av få år hadde han mistet både sin far og farfar til meningsløs blodfeid. Dette farget Arnulf enormt; istedenfor å holde ære høyest av alle ble hans vei dreid mer mot visdom.

Under Arnulfs tid som familieoverhode ble Malmheim gard bygget kraftig ut. Smien ble økt fra en til to ovner, slik at man kunne smelte jern og jobbe med det samtidig. Smien ble også modernisert med innlagt vann fra elven. Dette vannet driver et hjul som videre driver begge belgene til ovnene. Den gamle smien, som ble tapt til Knausgaard under Blodfeiden, ble returnert til Malmheim gard, men brukes stort sett til grovere arbeid.

Arnulf var også med på to separate tokt mot Ødegaard. Viktigste blant dem var etter isbarbarenes angrep på Nerdal, der masse av verktøyet fra smien ble stjålet. Verktøyet ble vunnet tilbake, til dalens store lettelse. Arnulfs visdom ga ham et langt og produktivt liv. Under hans ledelse ble smien i Malmheim en moderne og effektiv smie.

Gardens Eiendommer

 • Hovedhus
  Her bor familien med en trell. Oppvarmet.
 • Smien
  Smien ligger et lite stykke fra hovedhuset, rett ved elven.
 • Stall
  Ligger rett ved hovedhuset. Her er de få dyrene Malmheim har, pluss alle trellene.
 • Stabbur
  Ligger også tett ved hovedhuset. I motsetning til vanlige stabbur inneholder også Malmheims stabbur mye av råvarene og ferdigladge jernvarer. Er til alle tider låst.
 • Kullmile
  Ligger på andre siden av elven. Her lages alt av trekull som brukes i smien på Malmheim. Bygget ligger langt fra garden grunnet fare for brann.

Antall treller: 5 treller bor i stallen sammen med dyrene. En trell bor i hovedhuset med familien. Trellene på Malmheim behandles godt, men er ofte involvert i arbeid med smien som kan være farlig.

Antall husdyr: 4 griser, 5 sauer 12 høns.

Inntekt
Upkeep
Overskudd

Malmheim Gård

In the Shadow of the Spines eirik_clausen